Läs med ditt barn!

Att läsa tillsammans med ditt barn utvecklar barnets språk. Det kommer till exempel att bli lättare för barnet att själv lära sig läsa och skriva. I framtiden kommer barnet dessutom att ha ett mycket större ordförråd än om ni inte läser. Att läsa är också ett mysigt sätt att vara tillsammans på. Skapa en stund för läsning och upptäck böckernas värld! Ni kan leka, fantisera och prata om det ni läser. På den här webbsidan finns tips och inspiration.

En bok till ditt barn

Hämta en bok till ditt barn! I Uppsala län får alla nyfödda barn en bok i gåva. När ditt barn är tre månader får du vid besöket på barnavårdscentralen (BVC) ett presentkort. Det tar du sedan med dig till ditt bibliotek för att hämta ut en bok. Du kan välja mellan böckerna ”Knacka på!” av Anna-Clara Tidholm och ”Leka Tittut” av Annika och Maria Nilsson Thore.

Prata gärna med personalen på biblioteket – de finns där för dig! De kan berätta om vad som händer på biblioteket. Många bibliotek har aktiviteter för barn, som sång- och sagostunder. De kan också hjälpa dig om du har frågor om lånekort, böcker eller läsning.

Läs och sjung på finska!

Du som har ett barn med finskt ursprung, till exempel genom förälder eller mor- /farförälder, kan också hämta ut en tvåspråkig gåvobok på ditt bibliotek. Fråga personalen så hjälper de dig.

Boken heter ”Pikku, pikku lauluja/Små, små visor” av Päivi Hellström. Den innehåller ett femtiotal kända barnsånger, bland annat Björnen sover och Trollmors vaggsång. Sångerna finns med text på både finska och svenska. Med boken följer också en cd så att man kan lyssna och sjunga med i sångerna. Boken kan vara ett enkelt och roligt sätt att lära känna det finska språket oavsett förkunskaper.

Pratar ni flera språk hemma?

Ditt barn behöver tillgång till alla sina språk. Att du läser tillsammans med barnet på ditt modersmål är därför viktigt.

Tips och länkar till resurser på olika språk hittar du under fliken Flerspråkighet.

Låna hem en logopedryggsäck

Barn som har språksvårigheter och går hos logoped kan låna hem en logopedryggsäck. I ryggsäcken finns böcker och lekmaterial samt instruktioner. Ryggsäckarna har olika teman utifrån vad barnet behöver träna på, till exempel ord, meningar, ljud, samspel och sortera.

För att kunna låna hem en logopedryggsäck får du ett recept av logopeden. Det tar du med till biblioteket och hämtar ut väskan. Om väskan skulle vara utlånad kan du ställa dig i kö så får du den så snart det är möjligt.

Vill du lära dig mer - och få inspiration och tips?

Du som vill ha tips på hur man kan läsa med sitt barn hittar detta under fliken Inspiration och tips om språkutveckling.

På sidan Barns språkutveckling kan du läsa om språkets utveckling under de första åren av ett barns liv.

I foldern Du och ditt barn (pdf) finns tips på hur du kan skapa en fin lässtund med ditt barn.

Vet du om att du kan förändra ditt barns liv?

Vad kan läsning göra för barns språk? Den här filmen från Stadsbiblioteket Göteborg berättar!

Om Språknätet

I Språknätet samarbetar BVC, bibliotek, Öppen förskola och logopedi för att stärka de yngsta barnens språkutveckling. På den här webbsidan kan du som förälder, vårdnadshavare eller närstående vuxen läsa om hur de olika verksamheterna arbetar med barns språkutveckling.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Bibliotekskonsulent barn och unga