Flerspråkighet

Ett barn - flera språk

Barn som växer upp med flera språk börjar prata vid samma ålder som enspråkiga barn. Flerspråkiga barn lär sig också snabbt att skilja på sina språk och blir ofta språkligt medvetna tidigare än enspråkiga barn. Ett barn som växer upp i en flerspråkig miljö behöver få tillgång till alla sina språk. Det är viktigt med språkliga förebilder och att barnet kan samtala med andra som talar samma språk. Ju bättre barnet kan använda sitt modersmål desto lättare blir det att lära sig andra språk. Fortsätt att tala ditt modersmål även om barnet svarar på svenska.

Det bästa sättet för ditt barn att lära sig ditt språk är av lust och glädje. Så försök uppmuntra intresset genom att sjunga, leka och berätta historier. Och – läs tillsammans! Biblioteket har barnböcker på flera olika språk.

Sammanfattat ur foldern "Ett barn - flera språk" av Monica Westerlund docent och leg. logoped.

Foldern Ett barn - flera språk (finns på tio olika språk).

Böcker och sagor på olika språk

På webbplatsen Världens bibliotek finns e-böcker och ljudböcker för barn på flera olika språk. Läs böcker på Världens bibliotek.

Sveriges Utbildningsradio AB, UR, har småsagor på olika språk, däribland minoritetsspråken. Småsagor, UR.

De nationella minoritetsspråken

Har du i din familj kopplingar till något av de nationella minoritetsspråken - finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska? Här kan du läsa mer om hur du kan främja att ditt barn får tillgång till språket. Texter och filmer om att främja nationella minoritetsspråk på webbplatsen Bokstart.

Sveriges Radio har barnradio på de olika minoritetsspråken. Barnradio på minoritetsspråken, Sveriges Radio.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Bibliotekskonsulent barn och unga