Inspiration och tips om språkutveckling

För dig som vill läsa mer om barns språkutveckling har vi på denna sida samlat länkar till andra webbplatser.

Kom igång med bokläsning

Tips om hur man kan stödja barn till kommunikation och lek. På webbplatsen från Infoteket, Region Uppsala finns också tips på hur man kan läsa tillsammans. 

Bokstart

På webbplatsen Bokstart finns information och tips om barns språkutveckling. Bland annat hittar du texter, filmer och tips om att välja böcker.

Hitta språket

Hitta språket drivs av den ideella föreningen Kodknäckarna. Här finns filmer, broschyrer och informationsblad riktade till vårdnadshavare samt läsning och länkar till forskning i ämnet. Filmerna finns på flera olika språk.

Barnlogopedmottagningen på Södra Älvsborgs sjukhus - om språkutveckling

Barnlogopedmottagningen (BLOM) vid Södra Älvsborgs sjukhus har en webbplats som handlar om barns språkutveckling. På webbplatsen finns både tips och information för dig som vill läsa vidare i ämnet.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Bibliotekskonsulent barn och unga