För dig som jobbar med Språknätet

Språknätet är en samverkan i Uppsala län mellan barnhälsovård, bibliotek, Öppen förskola/Familjecentraler och Länslogopedin. Syftet är att främja de yngsta barnens språkutveckling tillsammans med vuxna i barns närhet.

Samverkan

Samverkan sker genom att personal från barnavårdscentraler (BVC), folkbibliotek och Öppen förskola/Familjecentral samarbetar i lokala språknät utifrån Språknätets riktlinjer. Samarbetet handlar om att på olika sätt stötta föräldrar i frågor som rör språkutveckling och att främja läsning i familjer. Särskilt material har tagits fram för arbetet inom Språknätet, såsom gåvokort och gåvobok, foldrar, språkväskor, filmen Språknätet och logopedryggsäckar. Varje höst arrangeras ett fortbildningstillfälle som är öppet för samtliga professioner inom Språknätet.

Länslogopedin arbetar i första hand kliniskt med språk- och talsvårigheter och medverkar därför i begränsad utsträckning i det förebyggande arbetet inom Språknätet, främst genom samarbetet kring logopedryggsäckar.

Språknätets planeringsgrupp – där representanter för samtliga sektorer finns med – fungerar som styrgrupp och har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och vidareutveckla Språknätssamarbetet. Enheten Kulturutveckling inom Region Uppsala samordnar arbetet. 

Kunskapsresurser, information och beställning av material på Samverkanswebben

För dig som är personal inom Språknätet finns mer resurser och information på Samverkanswebben. Där kan du också beställa Språknätets arbetsmaterial genom ett beställningsformulär.

På Samverkanswebben finns information om vilka arbetsområden som ingår i Språknätet och vad de olika verksamheterna bidrar med.

Du hittar mer information om foldrar, väskor och annat material som används i Språknätet.

Där finns även texter och tips om barns språkutveckling samt länkar till användbara resurser och fördjupande läsning.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek