Mer om verksamheterna inom Språknätet

I Språknätet samarbetar folkbibliotek, barnavårdscentraler (BVC), Öppen förskola och Länslogopedin inom Region Uppsala. Här finns mer information om deras olika verksamheter.

Biblioteksrum med mycket böcker

Bibliotek

Vad kan du göra på ett folkbibliotek? Lista på folkbiblioteken i Uppsala län.

Barnavårdscentral (BVC)

Vad är en barnavårdscentral?

Öppen förskola och familjecentraler

Vad är en Öppen förskola eller en familjecentral? Hitta din närmsta öppna förskola.

Logopedi

Hur går det till att besöka en logoped?

Kontakt

Johannes Ehnsmyr

Tf Enhetschef