Mer om verksamheterna inom Språknätet

I Språknätet samarbetar folkbibliotek, barnavårdscentraler (BVC), Öppen förskola och Länslogopedin inom Region Uppsala. Här finns mer information om deras olika verksamheter.

Biblioteksrum med många böcker.

Bibliotek

Vad kan du göra på ett folkbibliotek? Lista på folkbiblioteken i Uppsala län.
Ett barn.

Barnavårdscentral (BVC)

Vad är en barnavårdscentral?
Barn till ett barn som håller i en bok.

Öppen förskola och familjecentraler

Vad är en Öppen förskola eller en familjecentral? Hitta din närmsta öppna förskola.
Ryggsäck på klädhängare.

Logopedi

Hur går det till att besöka en logoped?

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Bibliotekskonsulent barn och unga