Barnavårdscentraler - BVC

Barnavårdscentral (BVC) är den plats där barnhälsovård bedrivs. Barnhälsovård erbjuds alla barn (0−5 år). BVC är ett uppdrag som varje vårdcentral kan sluta avtal med regionen om att ha. I Region Uppsala finns det 40-45 stycken barnavårdscentraler.

Barnavårdscentralernas verksamhet

Barnavårdscentralerna följer ett program som är gemensamt för hela Sverige. En viktig del är det förebyggande hälsofrämjande arbetet. Programmet gäller bland annat hälsoundersökningar, vaccinationer och teambesök med sjuksköterska och läkare. I programmet ingår även stöd till vårdnadshavare utifrån behov.

Centrala Barnhälsovården

Centrala Barnhälsovården är den enhet som ger stöd och utbildning till all personal inom barnhälsovården i Region Uppsala. Enheten arbetar också med metodutveckling och samverkar med andra parter lokalt, regionalt och nationellt för de yngsta barnens hälsa.

Att välja barnavårdscentral (BVC)

På 1177.se finns information om hur man väljer BVC. Det finns också en lista på valbara BVC i Uppsala län.

Information på 1177.se om att välja BVC i Uppsala län.