Bibliotek

Folkbibliotek är bibliotek som är öppna för alla invånare i en kommun. Där kan du låna litteratur och andra medier kostnadsfritt. De anordnar också olika aktiviteter som sagostunder, föreläsningar och författarbesök. Du kan även få hjälp med informationssökning, datoranvändning och utskrifter eller kopiering.

Barn och unga på biblioteken

Ett av bibliotekens uppdrag är att satsa extra på barn och unga. Det gör att de har ett stort utbud av barn- och ungdomsmedier. Personalen hjälper gärna till med tips på böcker och annat material som passar för olika åldrar, intressen, behov och verksamheter.

Läsning på olika språk och i olika format

På biblioteken finns böcker på många olika språk, eftersom det är viktigt att alla får tillgång till litteratur på sitt modersmål. Där finns också olika typer av böcker som:

  • Ljudböcker (inlästa böcker).
  • Talböcker (inlästa böcker i ett särskilt format för den som har en läsnedsättning).
  • Lättlästa tryckta böcker. 

Medier som är anpassade för särskilda behov brukar kallas för tillgängliga medier. De kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. För barn finns dessa ofta samlade på den så kallade Äppelhyllan i biblioteket. Fråga personalen om du vill veta mer om detta. Om Äppelhyllan på webbplatsen Barnens bibliotek.

Aktiviteter

Biblioteket anordnar också regelbundet aktiviteter för barn och unga. Det kan till exempel vara sagostunder, sångstunder, barnteater, bokklubbar, kreativa workshops och lovaktiviteter av olika slag. Kontakta ditt bibliotek för att få veta mer om vad som erbjuds just där.

Läsfrämjande och språkutveckling är viktiga områden för folkbiblioteken. Personalen jobbar aktivt med detta och finns på plats för att hjälpa till när du besöker biblioteket. Du kan också träffa biblioteket på andra ställen, till exempel genom samarbeten med BVC, Öppen förskola, förskola, skola och logopedi.

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman

Bibliotekskonsulent barn och unga