Öppen förskola och familjecentraler

I Uppsala län finns ett antal öppna förskolor. På Öppen förskola träffas barn och föräldrar/vårdnadshavare tillsammans med pedagogisk personal. Det finns också familjecentraler. Vid familjecentralerna samarbetar flera yrkesgrupper och verksamheter för att ge stöd till föräldrar/vårdnadshavare.

Öppen förskola

Öppen förskola är en mötesplats för förälder, vårdnadshavare eller annan närstående vuxen och barn 0–5 år. Här sker lärande möten i en trygg miljö där lek, skapande, sång och samtal blandas. Öppen förskola erbjuder en pedagogisk gruppverksamhet för vuxna och barn. Personalen är pedagogiskt utbildad och finns på plats om du vill ha råd eller stöd.

På öppna förskolan sker naturlig inlärning, både språkligt och socialt. Här har alla rätt att "bara vara" utan krav på prestation och resultat. Verksamheten utvecklas tillsammans med besökarna och grupperna anpassas efter de lokala behoven.

För att besöka en Öppen förskola behöver du inte anmäla dig i förväg och du kan komma och gå när du vill under öppna förskolans öppettider.

Öppen förskola är en kompletterande förskoleverksamhet för vårdnadshavare eller annan närstående vuxen och barn 0–5 år. Eftersom det är frivilligt för kommuner att erbjuda Öppen förskola så kan utbudet variera. I vissa kommuner finns ingen kommunal Öppen förskola. Istället kan andra aktörer, som församlingar och föreningar, erbjuda en liknande verksamhet för föräldrar och deras små barn.

I Språknätet ingår samtliga kommunala öppna förskolor i länet samt öppna förskolor som drivs av annan aktör på uppdrag av en kommun.

Familjecentraler

Vid familjecentraler samarbetar flera verksamheter och yrkesgrupper för att erbjuda stöd till dig som är eller som ska bli förälder. Verksamheten ska vara hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande och ska ta sin utgångspunkt i hela familjens livssituation. Viktiga mål är bland annat att fungera som en nära mötesplats och att stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar.

En familjecentral kan inkludera olika verksamheter utifrån lokala förutsättningar, men grunden utgörs alltid av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. Om familjecentraler på webbplatsen Föreningen för familjecentralers främjande (FFF)

Hitta till Öppen förskola i Uppsala län