Rapporter och artiklar Språknätet

Rapporter om Språknätet

Det har skrivits tre rapporter som handlar om Språknätets arbete och utveckling genom åren. För dig som vill läsa dem finns de här för utskrift.

Sammanfattning av revideringsarbetet inom Språknätet 2018 (pdf)

Språknätet - från projekt till etablerad verksamhet (pdf)

Språket typ - redan på skötbordet. Ett samarbete mellan Barnhälsovården i Uppsala län och Länsbibliotek Uppsala 2005-2007 (pdf)

Artiklar om Språknätet

På webbplatsen Bokstart finns en artikel som handlar om Språknätet i Uppsala län.

Samverkan för barnens bästa - en artikel från Bokstart om Språknätet

Kontakt

Eva Norrbelius Coleman