Regionstyrelsen 23 mars

Startdatum 2021-03-23
Slutdatum 2021-03-23
Tid 11:00 - 00:00
Plats Regionkontoret, Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala, eller distans via Teams.

Regionstyrelsen

Kontakt

Nämndkansliet

Storgatan 27 Uppsala