Tillgänglighet i kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla och den ska vara ett självklart val för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighet handlar om alla människors demokratiska rättighet att kunna röra sig fritt och verka i samhället på lika villkor. Det är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som ansvarar för att kollektivtrafiken i regionen är tillgänglig för alla resenärsgrupper.

Trafik och samhälle är regional kollektivtrafikmyndighet i Uppsala län och ska arbeta för att skapa en tillgänglig allmän kollektivtrafik. Alla resenärer oavsett funktionsnedsättning ska halikvärdiga möjligheter att resa.

Riktlinjerna är mål för kollektivtrafikens utveckling och är ett verktyg i arbetet med att utveckla kollektivtrafiken.

Tillgänglighet i kollektivtrafiken

Kontakt

Emma Hammarbäck

Kollektivtrafikstrateg

Hitta på sidan