Land art i Wikparken

Möt landskapet genom konstens ögon! Ett antal utvalda svenska och internationella konstnärer intar Wikparken med nyskapade konstverk på plats.

(X)sites är ett utställningskoncept inom konstformen land art, där verksamma konstnärer från hela världen skapar temporära platsspecifika konstverk. (X)sites har sedan tidigare arbetat i anslutning till cykellederna Kattegattleden, Sjuhäradsrundan och Sydkustleden. I år ansluter även Uppsala Län där (X)sites tar plats längs Wikstigen.

Vernissage 20 maj

Lördag 20 maj klockan 12 invigs utställningen i konstnärernas närvaro. Därefter följer en guidad visning tillsammans med konstnärerna och projektledarna. Visningen tar cirka en timme.

Datum och plats för utställningsperioden

Utställningsperiod sträcker sig från lördag den 20 maj till och med söndag den 12 november.

Utställningen är tillgänglig alla dagar i veckan dygnet runt. 28 juni–23 augusti sker guidad visning varje onsdag klockan 17. Övrig tid tar du dig runt med karta och QR-kod.  

Eventet ingår i programmet för Wikdagen

Karta

Kartan över Wikstigen. Kartan visar var du kan hitta konstverken.(png)

Om (X)sites

(X) står för det okända som ska undersökas, och sites står för platserna som konstnärerna arbetar med. Projektet präglas i sin helhet av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna, till publikens möte med konsten och landskapen de ställs ut i. Målet med projektet är att öka konstens tillgänglighet genom att ge förutsättningar för produktion av nyskapad platsspecifik konst. På så sätt når konsten såväl lokalbor som förbipasserande, vilket bidrar till att alla – oavsett bakgrund, kapacitet eller funktionsvariation – kan få tillgång till konsten, erfarenheten och upplevelsen. För publiken kan mötet med konsten öppna upp för nya perspektiv, stimulera till självständig reflektion och kritiskt tänkande.

Projektledare för (X)sites Uppsala län är Anna Högberg (Stockholm), Mats Nordlund (Göteborg) och Rita Winde (Helsingborg). Alla tre är yrkesverksamma konstnärer.

Årets konstnärer

Fem utvalda konstnärer arbetar utmed vandringsleden i parken på Wik och skapar fyra konstverk

Valentine Isaeus-Berlin

Valentine Isaeus-Berlin (född 1989) är en svensk konstnär som är verksam i Stockholm. Hon har en kandidatexamen i antropologi från Uppsala universitet, samt en kandidat- och masterexamen i fri konst från Kungliga Konsthögskolan. I sitt konstnärskap bygger Isaeus-Berlin rum och labyrinter. Dessa är ofta baserade på olika personers beskrivningar av platser och rekonstruerade efter deras minnen.  Isaeus- Berlin har en praktik av att arbeta med land art. Främst har hon gjort teckningar i mjöl, över 100 meter långa. Att arbeta platsspecifikt utanför det traditionella utställningsrummet rymmer en möjlighet för verkliga skeenden att ta plats mitt i verken. Konsten och världen möts, krockar och smälts samman.

Isaeus-Berlin har ställt ut på̊ bland annat Accelerator, Gustav IIIs Antikmuseum, Färgkontoret, Konstakademin samt platsspecifika events runt om i landet. I december 2022 gav hon ut en bilderbok om klimatet och naturandar.

Tina Tombrock och Kajsa Haglund

Konstnärsduon Tina Tombrock & Kajsa Haglund arbetar med ett gemensamt landart verk inför (X)sites 2023 Uppsala län. Det är naturen i Wiks park som lockar dem till att skapa ett platsspecifikt verk. Kajsa Haglund bor och verkar i Uppsala. Haglund arbetar med installationer i offentlig miljö. Hon arbetar platsspecifikt och hanterar ofta samtidsfrågor i sitt konstnärskap som ställs ut i både Sverige och Japan.  Haglund väljer ofta material som kontrasterar, i ett verk om könsstympning formar Haglund skulpturer i choklad och målar på stål. Ett annat exempel på olika strukturer i material är verket ”Nästa gång vägen svänger, går jag min egen”, en skulptur i näver och asfalt.

Tina Tombrock bor och verkar i Grillby, 4 mil söder om Uppsala. Tombrock är keramiker utbildad i Sverige och Italien. Hon intresserar sig för klassiska tekniker som att med ringlad lera bygga upp stora keramikskulpturer. Med titlar på sina föreställande skulpturer som: Gaia, Tre generationer, Tidlösa och Ung kvinna, kan betraktaren skönja konstnärens engagemang för vårt ursprung och vår identitet. I tekniker som raku och coil-building uppenbaras Tombrocks kunskaper i traditionella metoder i att forma leran. Tombrock har även en konstterapeut masterexamen från Kunsthochschule Berlin-Weissensee och Goldsmith University, London.

Aldo Brincat

Aldo Brincat, Sydafrika, är en multidisciplinär konstnär med lång karriär med tonvikt på platsspecifik konst, scenkonst och community-teater. 2020 avslutade han sin forskarexamen vid Michaelis School of Fine Art vid University of Cape Town. Han har ställt ut i Sydafrika, Botswana, Zimbabwe, England och Indien. Brincats arbete kretsar kring föreställningar om landskap, identitet, kryptering och minne. I praktiken kretsar hans arbete kring kontrasten mellan det privata och det offentliga.

Precis som i (X)sites, undersöker Brincat ständigt (X) inom sig själv.

Alexander Stevenson

Alexander Stevenson är en konstnär, verksam i Göteborg, med fokus på självinitierade projekt. I sin praktik har han arbetat med processer som vanligtvis förknippas med antropologer, historiker och forskare för att skapa konstverk och videos. Stevensons konstverk uppmärksammar de komplicerade relationer vi har till historiska narrativ. Hantverksprocesser, teatralisk video, kostymföreställningar och skulpturer ifrågasätter hur kulturell projektion på platser och deras historia kan dölja förståelse och framstå som intrasslad av koloniala processer.

Foto: verk av Alexander Stevenson.

Årets verk (bildspel)

Kontakt

Johannes Ehnsmyr

Strateg