Barns rätt till sitt språk – panelsamtal med 2024 års ALMA-pristagare

Möt 2024 års mottagare av Astrid Lindgren Memorial Award, den australiska organisationen Indigenous Literacy Foundation, i ett samtal med Anne-Marie Körling.

Om panelsamtalet

Indigenous Literacy Foundation (ILF) erbjuder barn bland Australiens urfolk tillgång till bra litteratur för att öka läsandet och läsförmågan. Organisationen är verksam i 427 olika urfolksamhällen runt om på kontinenten. I sitt läsfrämjande arbete betonar ILF betydelsen av att urfolkens barn kan se sig själva, sin kultur och sitt språk återspeglas i böcker de läser.

Anne-Marie Körling, tidigare läsambassadör, är moderator och samtalar med ILF om hur de arbetar konkret, vilka utmaningar möts de av, och vad vi i Sverige kan lära av deras metodik. Med på scen medverkar också Henry Ascher, juryledamot ALMA, samt Mikaela Rohdin från Institutet för språk och folkminnen, i ett panelsamtal om barns rätt till sitt språk.

Vem kan delta?

Panelsamtalet är öppet för alla och riktar sig särskilt till dig som arbetar med barn och unga.

Tid och plats

Måndag 3 juni klockan 16.30–17.30 på Uppsala Konsert & Kongress.

Fika serveras från 16 programmet startar 16.30.

Anmälan till samtalet

Anmäl dig senast 19 maj. Deltagandet vid panelsamtalet är kostnadsfritt.

Medverkande

Anne-Marie Körling är tidigare läsambassadör, lärare och författare. Hon har bland annat mottagit Svenska Akademiens svensklärarpris och Ingvar Lundberg-priset för sina läs- och skrivinsatser.

Henry Ascher är barn- och ungdomsläkare och professor i folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet och Angereds Närsjukhus. Henry forskar och undervisar bland annat om papperslösa och ensamkommande barn och unga, och mänskliga rättigheter med fokus på barns rättigheter.

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i det flerspråkiga Sverige. Isof har upprättat språkcentrum för fyra av de nationella minoritetsspråken, för att underlätta för språkbärare i hela landet att behålla, ta tillbaka och utveckla sitt språk. Mikaela Rohdin är språkfrämjare på Språkcentrum för jiddisch och lärare i jiddisch.

Från ILF medverkar Ben Bowen, VD, Nathalie Ahmat, styrelseordförande, och Suzy Wilson, grundare.

Panelsamtalet arrangeras av Region Uppsala och Astrid Lindgren Memorial Award i samarbete med Institutet för språk och folkminnen samt Uppsala Konsert & Kongress. 

Kontakt

Karin Sundequist

Vik. verksamhetsutvecklare barn och unga