Gestaltad livsmiljö - från offentlig konst till samhällsplanering

Torsdagar 8.30-9.30 ges fyra inspirationstillfällen via Zoom om gestaltad livsmiljö.

Samtalsserien arrangeras i samarbete mellan Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Halland, Region Skåne och Region Uppsala. Alla som är intresserade är varmt välkomna att delta i Zoom, ingen föranmälan krävs.

10 februari - arkitekturpolicyn, kommunens verktyg för bättre livsmiljöer

Margareta Wilhelmsson, samhällspolitisk chef på Sveriges Arkitekter, redogör för förbundets kartläggning av kommunernas arkitekturpolicys 2019 samt en alldeles ny uppföljning från 2021.
Pernilla Wåhlin Norén, arkitekt Borlänge kommun, berättar om kommunens arbete med att ta fram deras arkitekturpolicy. Avslutningsvis samtalar Margareta Wilhelmsson, Pernilla Wåhlin Norén och Emelie Lilja, bild- och formkonsulent, Region Dalarna, om nyttan av att ha en arkitekturpolicy.

31 mars - medborgardialog och spontanaktivitetsytor för unga

Simon Östberg, stadsarkitekt på Krokoms kommun, berättar om kommunens arbete med spontanaktivitetsytor för unga. Arbetet är ett exempel på hur kommunens strategi för medborgardialog varit framgångsrik för att involvera målgrupper som tidigare inte nåtts.

Presentationen avslutas med ett samtal mellan Simon Östberg och Karolina Nätterlund från Designcentrum vid Region Jämtland Härjedalen, om arbetet som stadsarkitekt i en kommun med 193 byar och om vad som gör att Krokoms kommun lyckas ge fler inflytande över den gemensamma livsmiljön.

28 april - hur ökar vi barn och ungas inflytande över våra gemensamma livsmiljöer?

Katarina Carlsson, planeringsarkitekt som har arbetat med utveckling av stadsdelar, bostadsområden och platser sedan 2006 berättar om projektet GLAP – Gestaltad livsmiljö genom arkitektur och pedagogik. I projektet GLAP samverkar samhällsplanerare och skolor i fyra skånska kommuner för att öka barn och ungas inflytande över våra gemensamma livsmiljöer.

2 juni - platsutveckling och gestaltad livsmiljö utifrån glesbygds- och öperspektiv


Moa Björnson reflekterar kring platsutveckling och gestaltad livsmiljö utifrån glesbygds- och öperspektiv och en specifik norsk kontext. Moa Björnson var under sex år utvecklingschef i Traena
kommune i Nordnorge, en ö med 460 invånare norr om polcirkeln, 33 nautiska mil rakt ut i Atlanten. Traena valdes 2018 till Norges mest innovativa kommun och på ön bedrivs bland annat ett residensprogram för konstnärer, kockar och företagare. Idag arbetar hon som platsutvecklare för Molobyen, Bodø, och delar sin tid mellan det norska fastlandet och ön Traena. Moa Björnson var med i en av referensgrupperna till Christer Larsson, Malmö stads dåvarande stadsbyggnadsdirektör som ansvaradeför utredningen Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design som lades fram 2015.

Länk till tillfällena

Webinarierna sker via Zoom. Klicka här för att ta dig vidare till Zoom.

Kontakt

Anna Holmbom, 072-206 94 95 eller anna.holmbom@regionuppsala.se.