Utställning: Nu är inte nu – konsten att fånga tiden

Kom och se verk ur Region Uppsalas konstsamling som ur olika perspektiv behandlar begreppet tid.

Bildkonsten har en särskild förmåga att gestalta tid. Den kan skildra sin egen samtid, men också fungera som en spegel för den tid betraktaren bfinner sig i. Relationen till tid skiljer sig mellan olika konstnärliga tekniker och uttryck, och finns dessutom som en konkret aspekt av den skapande processen.

Utställningen Nu är inte nu

Utställningen är en kommentar till höstens föreställningar på Uppsala stadsteater, Tysk höst av Stig Dagerman och musikalen 9 to 5,  Här undersöks tiden i konsten med hjälp av ett antal konstverk som vanligtvis finns att se runt om i Region Uppsalas lokaler. Länsinvånarna ges i utställningen chansen att uppleva konstverken på nya sätt, i ett nytt sammanhang och med tiden som tema.

Utställningen pågår 9 september 17 december

Utställningen är öppen 9 september – 17 december 2023 på Offkonsten! c/o stadsteatern.

Konstnärer som ingår i utställningen

Bland de konstnärer som ingår i utställningen finns Alexander Tallén, Tove Kjellmark, Elina Brotherus och Anne-Karin Furunes.

Läs mer om Offkonsten! c/o stadsteatern

I Offkonsten! c/o stadsteatern visas utställningar som på olika sätt belyser arbetet med offentlig konst inom Uppsala kommun och Region Uppsala. Utställningarna kan även innehålla samtal och föredrag. Hösten 2023 visas Region Uppsalas utställning ”Nu är inte nu – Konsten att fånga tiden”.

Kontakt

Andreas Bjersby

Enhetschef konstenheten