Konst på landsbygd

60 minuters inspirationssamtal om tillgängliggörandet av konsten för alla oavsett var man bor. Samtalet sker digitalt och ingår en samtalsserien Gestaltad livsmiljö – från offentlig konst till samhällsplanering.

Bodil Hedberg, samordnare offentlig konst Varbergs kommun, presenterar Konst på landsbygd och visionen om att alla ska ha möjlighet att möta konst i sin vardag. Med i presentationen är även konstnären Daniel Diamant som berättar om sina verk Blommor och Bin som är satsningens senaste projekt. Projektet utgår från skolmiljöns betydelse för trivsel, hälsa, lärande och upplevd meningsfullhet och rätten att kunna påverka sin livsmiljö.

Datum

Torsdag 20 april klockan 8.30 – 9.30. Samtalet är för alla som är intresserade av området.

Kontakt

Eira Langaas

Verksamhetsutvecklare konst

Hitta på sidan