Verktyg för miljönmålsarbete

60 minuters inspirationssamtal om det regionala stödet. Samtalet sker digitalt och ingår en samtalsserien Gestaltad livsmiljö – från offentlig konst till samhällsplanering.

Unni Liljegren, samordnade arkitekt för gestaltad livsmiljö vid Länsstyrelsen Västra Götaland, berättar om hur hon arbetar, utifrån Länsstyrelsen uppdrag, med att stödja kommunerna och kartlägga deras behov för att tillsammans hitta en väg framåt. Hon lyfter särskilt potentialen i att använda arkitekturpolicy och gestaltad livsmiljö som verktyg för arbete med miljömålen.

Datum

Torsdag 9 mars klockan 8.30 – 9.30. Samtalet är för alla som är intresserade av området.

Kontakt

Eira Langaas

Verksamhetsutvecklare konst

Hitta på sidan