Kurs i att söka offentliga gestaltningsuppdrag

I samarbete med Konstnärscentrum Öst och Konstfrämjandet Uppland arrangerar Region Uppsala en fördjupningskurs i att söka offentliga gestaltningsuppdrag.

Kursen kommer hållas i Region Uppsalas lokaler den 25 april och 5 maj klockan 13.00-17.00. Målgruppen för kursen är yrkesverksamma konstnärer i Uppsala län som vill och har potential att utveckla sitt konstnärskap för att arbeta professionellt med offentlig konst

Kursledare är Birgitta Silfverhielm och Hanna Stahle. De är båda konstnärer och konstkonsulter med erfarenhet från Statens Konstråd, kommuner och regioner. Medverkar gör även Andreas Bjersby, chef för konstenheten på Region Uppsala.

Vill du delta i kursen?

Mer information om kursens upplägg och hur du som yrkesverksam konstnär gör en intresseanmälan finns på Konstnärscentrum Östs webbsida.

 

Hitta på sidan