Genomförda konstprojekt

Exempel på konstprojekt som konstenheten på Region Uppsala har genomfört.

Kontakt

Andreas Bjersby

Enhetschef konstenheten