Akademiska sjukhuset, ingång 100/101, Uppsala

Om projektet

Konsten finns på byggnadens fasad, i personalrum, i hisshallar, på väggar nära aulan och blir en del av och byggnaden. Det finns också så kallad lös konst som får placering på någon plats. Det kan vara tavlor, skulpturer eller andra konstverk. Konsten kan erbjuda dig som patient, besökare eller personal en stund av känslomässig eller filosofisk kontemplation i en  livsavgörande stund. 

Om konsten

En av konstnärerna heter Astrid Göransson. Hon har lyssnat på patienter, anhöriga och personal som har berättat sin egen historia. Konstnären har tolkat och gestaltat de personliga berättelserna. Sjukhusmiljöer kan vara både anonyma och skrämmande miljöer och det mänskliga tilltalet är en trygghet. Astrid vill gestalta det i konsten. 

 

Mer att läsa om konsten i ingång 100/101

Hitta på sidan