Almunge vårdcentral

2019 invigde Region Uppsala en ny vårdcentral i Almunge. Den konstnärliga gestaltningen skulle vara välkomnande och trygghetsingivande. Valet föll på Linda Pedersens ömsinta skulptur Sötebjörn, som vi köpte in och placerade utanför vårdcentralens entré.  

Om projektet 

Almunges nya vårdcentral ersatte tidigare mottagningar i Länna och Knutby. Vårdcentralen är uppförd i en äldre del av Almunge, som är del av  en värdefull kulturmiljö. Den nya byggnaden är utformad med hänsyn till den omgivande kyrkomiljön och de lokala byggnadstraditionerna.  

Om konsten

Projektgruppen köpte in ett färdigt verk av Linda Pedersen, en skulptur i cellplast, spackel och akryl med titeln Sötebjörn. Sötebjörn är en återkommande karaktär i Pedersens bildvärld, och känslor som rädsla, trygghet, sorg och kärlek har varit källor till björnens många uttryck. Gruppen fastande för skulpturens ömsinta drag, men materialet var inte lämpat för offentlig miljö. Därför är verket gjutet i brons och är anpassat för placering utomhus. Idag står Sötebjörn utanför vårdcentralens huvudentré. 

Bild: Sötebjörn utanför Almunge vårdcentrals huvudentré, Almunge