Kultur och hälsa

Kultur och bildning arbetar på olika sätt för att öka kunskapen om sambanden mellan kultur och hälsa. Vi initierar och samarbetar kring projekt och satsningar, deltar i nätverk och följer forskning.

Forskning har påvisat ett tydligt samband mellan kultur och hälsa. Kulturupplevelser kan ge nya perspektiv och utmaningar och därmed bidra till ett djupare livsinnehåll och en känsla av sammanhang. Kultur kan fungera som en viktig friskvårdsfaktor i olika slag av hälsofrämjande arbete. Genom att se människan som en helhet, där kultur blir ett komplement till den medicinska vården, främjas och stärks det friska i människan.

Barn som dansar med tyger i botaniska trädgården

Dans utan krav

Dans utan krav är en metod som har fokus på att lyfta fram deltagarnas resurser genom att uppmuntra till rörelseglädje och inte till prestation.
En person vars händer håller i två böcker

Lästips om kultur och hälsa

Studier och länkar för mer djupgående information om forskning på området kultur och hälsa.