Dans utan krav - med dansen som verktyg

Dans för Hälsa är en randomiserad studie utförd av Anna Duberg, medicine doktor i hälsovetenskap och forskare vid Örebro universitet. Studien visar att dans leder till en stärkt självtillit och minskade kroppsliga och emotionella stressrelaterade besvär, minskad trötthet och minskad användning av smärtstillande medicin.

Närbild på maskros.

Metoden har fokus på att lyfta fram deltagarnas resurser genom att uppmuntra till rörelseglädje och inte till prestation. Detta möjliggörs genom att deltagarna träffas en-två gånger i veckan och dansar utan krav.

För att sprida kännedom om metoden har Kultur och bildning arrangerat seminarium med Anna Duberg samt anordnat instruktörsutbildning i metoden Dans för Hälsa. Idag finns det 23 utbildade instruktörer i länet.

Under våren 2020 fortsätter arbetet i Uppsala län

Från och med hösten 2019 har det startats grupper i Heby, Uppsala, Tierp och Östhammar. I Älvkarleby startats en grupp för yngre barn enligt samma metod som i Anna Dubergs studie.
Information om processerna kommer att uppdateras kontinuerligt-

För mer information om grupper i Uppsala

Danslärare Marie Larsson, Uppsala Kulturskola för Almunge, Rasbo (Gåvsta, Stavby, Tuna) E-post: maria.larsson5@skola.uppsala.se.

För mer information om grupper i Tierp

Strateg samordnare Dans utan krav, Sofie Larsson, Tierps Kulturskola

E-post: sofie.larsson@utb.tierp.se

För mer information om grupper i Älvkarleby

Kulturskolechef Heléne Lindström

E-post: helene.lindstrom@alvkarleby.se

För mer information om grupper i Östhammar

Projektledare Anna Widing

E-post: anna.widing@edu.osthammar.se

För mer information om grupper i Heby

Kultur- och aktivitetssamordnare Pi-Marielle Gustaphsson

E-post: pi-marielle.gustaphsson@heby.se

Kontakt

Eva Forsberg Pejler, danskonsulent

Kultur och bildning, Region Uppsala

Telefon: 018-611 62 62

Mobil: 070-390 62 62

E-post: eva.forsberg.pejler@regionuppsala.se

Läs mer om Dans för Hälsa på dansforhalsa.se