Omvärldsbevakning kultur och hälsa

Forskning om kultur och hälsa är ett växande fält. På denna sida samlar vi ett antal intressanta studier och rapporter samt länkar för ytterligare information om kultur och hälsa.

Forskning och rapporter

What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review (2019) WHO

Nationell översyn kultur och hälsa. Samverkan och kunskapsutbyte mellan kultur och hälsoområdet (2018) Kulturrådet

Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing (2017) All-Party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing (red.)

Vändpunkt - Förslag till kultur och hälsa (2015) Nordiska Ministerrådet

Kultur för hälsa (2005) Statens folkhälsoinstitut

Forskning om kultur och hälsa (2012) Vetenskapsrådet 

Hälsa på lika villkor-nationella mål för folkhälsan SOU 2000:91

Dance Intervention for Adolescent Girls with Internalizing Problems Effects and Experiences (2016) Anna Duberg 

Cost-utility analysis of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems (2013) Anna Philipsson, Anna Duberg, Margareta Möller, Lars Hagberg 

"I feel free": Experiences of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems (2016) Anna Duberg, Margareta Möller, Helena Sunvisson 

Music and public health – a Nordic perspective (2018) Lars Ole Bonde och Töres Teorell (red.)

Music and public health – An empirical study of the use of music in the daily life of adult Danes and the health implications of musical participation (2015) Ola Ekholm, Knud Juel och Lars Ole Bonde

Konst som resurs i geriatrisk vård. Rapport från ett följeforskningsprojekt om Resa i tid och rum - en konstvandring på Nacka sjukhus (2019) Max Liljefors och Åsa Alftberg

Kompetensen att lyssna (2018) Georg Drakos, Helena Bani-Shoraka (red.)

Kultur och hälsa i praktiken (2016) Ola Sigurdson och Annica Sjölander (red.)

Kultur & Folkhälsa – antologi om forskning och praktik (2015) Eva Bojner Horwitz, Christer Hogstedt, Pelle Wistén, Töres Theorell (red.) 

Kultur och hälsa Socialmedicinsk tidskrift 2010:87 

Kulturaktiviteter inom vården-uppföljning av en försöksverksamhet i Region Uppsala (2017) Georg Drakos

Nordic Journal of Arts, Culture and Health
(2020) Universitetsförlaget

Tips på länkar