Gestaltad livsmiljö –Webbinarier hösten 2023

Är du nyfiken på hur arbetet med gestaltad livsmiljö kan gå till i praktiken? Möt tjänstemän, arkitekter, konstnärer, politiker och forskare och få en unik inblick i deras metoder och arbetssätt.

Gestaltad livsmiljö fokuserar på hur arkitektur, form och design på olika sätt formar samhället och invånarens vardag och hur de kan bidra till att lösa samhällets utmaningar. Välkommen att delta på inspirerande webbinarer där du får inblick i verkliga projekt och utbyta erfarenheter. Webbinarierna arrangeras genom ett interregionalt samarbete.

Höstens webbinarier

Inspirationstillfällena sker 24 augusti, 28 september, 19 oktober, 23 november och 14 december klockan 8:30 – 9:30 via Zoom:

Länk till webbinarier

 

Mer om Gestaltad livsmiljö

Området gestaltad livsmiljö tar vara på insikten om att människors liv påverkar och påverkas av sin omgivning. Det tillhandahåller verktyg och metoder som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling och till individers möjlighet att ta plats i samhället.

Med perspektivet gestaltad livsmiljö följer en helhetssyn på formandet av livsmiljön där arkitektur, form och design ses som ett sammanhållet område. Med detta som grund är det människan och människans behov som blir utgångspunkt för hur livsmiljön utformas. Området är också viktigt för att stärka demokratin och för att möta samhällets utmaningar. Den gestaltade livsmiljön berör flera politikområden.

För att ta tillvara på potentialen i arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö som verktyg i samhällsbygget krävs förmåga att anlägga tvärsektoriella perspektiv och se till helheten.

Kontakt

Eira Ekenstaf

Verksamhetsutvecklare konst

Hitta på sidan