Upphandlingsdokument, LOV

Här hittar du dokument för ansökan om kontrakt och regelbok gällande vårdval för Region Uppsala.

Varje ansökan är en skrivbara pdf som du fyller i via din dator och sedan skriver ut.

För att en ansökan ska vara giltig behöver den vara vara undertecknad innan du skickar in den till:

Region Uppsala
Inköps - och upphandlingsenheten
Box 602
751 25 UPPSALA

Observera att kuveret ska vara märkt enligt respektive uppdrag.

Kontakt

Inköp- och upphandlingsenheten

Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala
Växeltelefon: 018-611 00 00

Skicka ett meddelande till oss!