Ansökan privat psykoterapi

Ansökan om kontrakt är en skrivbar pdf-fil. Fyll i, skriv ut och underteckna, skicka sedan till följande adress:

Region Uppsala
Upphandlingsenheten
Box 602
751 25 Uppsala

Märk ansökan "UPPH2011-0052"

Ansökan

Ansökan

Förfrågningsunderlag gäller från och med 1 januari 2019

Förfrågningsunderlag / Regelbok

Beslut

Förfrågningsunderlag gäller från och med 1 januari 2017

Förfrågningsunderlag gäller från och med 16 augusti 2015

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag gäller från och med 1 mars 2015

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag gäller från och med 1 januari 2013

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag gäller från och med 1 maj 2011

Förfrågningsunderlag

Frågor och svar

Frågor och svar

Kontakt

Inköp- och upphandlingsenheten

Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala
Växeltelefon: 018-611 00 00

Skicka ett meddelande till oss!