Hälsocyklare - projektet som gav mindre avgaser och mera muskler

Projekt hälsocyklare uppmuntrade anställda som åkte bil eller kollektivtrafik till arbetet att istället börja cykla. De fick regnställ, cykeldator och cykelhjälm om de blev uttagna till projektet.

Projektet började 2003 och hade de två första åren cirka hundra cyklister per år. Alla kunde då inte erbjudas konditionstest. Därefter var antalet cirka femtio per år och då kunde alla få konditionstest innan de började cykla och efter årets slut.

Projektet avslutades 2008. Utvärdering av projektet gjordes för 2003–2006 som visade att 65 procent har fortsatt cykla efter projektets avslutande.

Sjukfrånvaron minskade

En utvärdering av Projekt hälsocyklare 2003 visade att sjukfrånvaron minskade. Om det beror enbart på cyklandet kan inte sägas säkert men en minskning av sjukfrånvaron i den här omfattningen motsvarar en halv miljon kronor för Region Uppsala.

Glädjande är att de flesta av cyklisterna har förbättrat konditionen och många kommer att fortsätta cykla även fast projektet är slut. Även utvärdering från 2004 visar på en minskning av sjukfrånvaron.

Kontakt

Jan Wikström

Miljöstrateg