Inbjudan till samråd om dialog och inspel till ansökan om bidrag för att främja finska språket

9 mars kl 17.00-19.00, Region Uppsala folkhögskola i Ultuna, Uppsala

Personer som identifierar sig med att tillhöra de finsktalande minoritetsgrupperna i Uppsala län inbjuds till samråd och dialog om ansökan om bidrag för att främja det finska språket. Detta samråd är en del i de samråd om statsbidraget Region Uppsala får, kopplat till finskt förvaltningsområde, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Folkbildningsrådet utlyser projektbidrag som kan sökas av alla folkhögskolor och studieförbund.
Region Uppsala folkhögskola vill gärna lämna in en ansökan och bjuder in till dialog och inspel om insatser till ansökan. Fokus på insatserna är att främja språket och insatser som skapar förutsättningar som stimulerar och möjliggör användning av språket.

För oss är det viktigt att hämta in era idéer på vad vi kan ansöka om för insatser. Vi behöver er hjälp för att få in en bra ansökan. Vi ser gärna att ni delar med er av flera konkreta aktiviteter som främjar språket så att vår ansökan blir så tydlig som möjligt.
Om du inte har möjlighet att delta går det bra att mejla in konkreta aktiviteter till martina.melander@regionuppsala.se Mejlet vill vi ha senast den 7 mars.

Tid och plats för mötet den 9 mars

Tid: 9 mars klockan 17.00 -19.00

Plats:  Uppsala folkhögskola, Jan Brauners väg 3 eller digitalt via teams.
Vägbeskrivning till Folkhögskolan: Buss 4 och 100 (avstigning busshållplats Campus Ultuna, följ sedan skyltarna) eller buss 12 (avstigning Arrheniusplan).

Vi bjuder på smörgås och kaffe/te

Anmälan

Anmälan är obligatorisk oavsett om du vill delta fysiskt eller digitalt.
Anmäl ditt deltagande till martina.melander@regionuppsala.se  
Meddela om du kommer att delta fysiskt eller på plats. Anmälan vill vi ha senast den 7 mars

Digital länk till mötet får du via mejl efter att du anmält dig till samrådet.  

Agenda 9 mars

  • Martina Melander, samordnare nationella minoriteter Region Uppsala och Magnus Hurtig, rektor Region Uppsala folkhögskola, hälsar välkomna till Region Uppsala folkhögskola i Ultuna
  • Magnus berättar mer om utlysningen och har dialog med om konkreta aktiviteter
  • Martina berättar om aktuellt läge med att ta fram mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet inom Region Uppsala

Välkomna

Kutsu suomen kielen edistämiseksi haettavaa avustusta käsittelevään neuvonpitoon ja kommentoivaan dialogiin


9. maaliskuuta klo 17.00–19.00, Uppsalan alueen kansankorkeakoulu Ultunassa, Uppsalassa

Uppsalan läänin alueella asuviin suomenkielisiin vähemmistöryhmiin kuuluvia henkilöitä kutsutaan suomen kielen edistämiseksi haettavaa avustusta käsittelevään neuvonpitoon ja dialogiin. Kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä säädetyn lain mukainen neuvonpito on osa Uppsalan alueen saaman valtionavustuksen johdosta järjestettäviä neuvonpitoja

Kansansivistysneuvosto julistaa kansankorkeakoulujen ja opintoliittojen haettavaksi hankeavustusta. Uppsalan alueen kansankorkeakoulu aikoo jättää hakemuksen ja kutsuu hakemusta käsittelevään dialogiin ja kommentointiin. Suoritteissa kohdennetaan kielen edistämiseen ja toimiin, jotka luovat kielen käyttöä stimuloivia ja mahdollistavia edellytyksiä.

Pidämme tärkeänä kuulla ideoitanne siitä, millaisia toimia varten voimme hakea avustusta. Apunne on tarpeen hyvän hakemuksen jättämiseksi. Kertokaa erilaisista kieltä edistävistä aktiviteeteista mahdollisimman selkeän hakemuksen avuksi.

Jos et pysty osallistumaan, voit lähettää sähköpostitse konkreettisia aktiviteetteja koskevia ehdotuksia osoitteeseen martina.melander@regionuppsala.se  

Tarvitsemme viestin viimeistään 7. maaliskuuta.

Kokousaika- ja paikka 9. maaliskuuta                

Aika: 9. maaliskuuta klo 17.00–19.00

Paikka: Uppsalan kansankorkeakoulu, Jan Brauners väg 3 tai sähköisesti Teamsin kautta. Reittikuvaus kansankorkeakoululle: Linja-auto 4 ja 100 (poistuminen Campus Ultuna -pysäkillä, seuraa opastusta), tai linja-auto 12 (poistuminen Arrheniusplanilla).

Tarjoamme kahvia/teetä ja voileipiä.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen on pakollinen riippumatta fyysistä tai digitaalista osallistumisesta. Ilmoita osallistumisesta osoitteeseen martina.melander@regionuppsla.se  Tarvitsemme ilmoituksen viimeistään 7. maaliskuuta.

Neuvonpitoon ilmoittautumisen jälkeen lähetämme digitaalisen kokouslinkin.  

Asialista 9. maaliskuuta

  • Martina Melander, Uppsalan alueen kansallisten vähemmistöjen koordinaattori ja Magnus Hurtig, Uppsalan alueen kansankorkeakoulun rehtori toivottavat tervetulleiksi Uppsalan alueen kansankorkeakouluun Ultunassa.
  • Magnus kertoo tarkemmin hakemusilmoituksesta ja keskustelee konkreettisista aktiviteeteista.
  • Martina kertoo nykytilanteesta, jossa valmistellaan Uppsalan alueen vähemmistöpoliittisen työn tavoitteita ja suuntaviivoja.

Tervetuloa
Martina Melander, Uppsalan alueen kansallisten vähemmistöjen koordinaattori
Magnus Hurtig, Uppsalan alueen kansankorkeakoulun rehtori

Kontakt

Martina Melander

Processledare

Magnus Hurtig

Rektor/Enhetschef