Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Regionkontoret

Tjänstemännen på Regionkontoret ger stöd till verksamheterna i övriga delar av Region Uppsala.

Regiondirektören är Region Uppsalas högsta chef. Tillsammans med sin förvaltning, regionkontoret, ska hon eller han se till att de politiska besluten genomförs. Besluten rör framför allt vård, tandvård, trafik och kultur.

Tjänstemännen på Regionkontoret ger stöd till verksamheterna i övriga delar av Region Uppsala.

Kontakt

Regionkontoret

Storgatan 27, Uppsala