Regionkontoret

Tjänstemännen på Regionkontoret ger stöd till verksamheterna i övriga delar av Region Uppsala.

Regiondirektören är Region Uppsalas högsta chef. Tillsammans med sin förvaltning, regionkontoret, ska hon eller han se till att de politiska besluten genomförs. Besluten rör framför allt vård, tandvård, trafik och kultur.

Tjänstemännen på Regionkontoret ger stöd till verksamheterna i övriga delar av Region Uppsala.

Kontakt

Regionkontoret

Storgatan 27, Uppsala