Resurscentrum

Resurscentrum består av cirka 250 medarbetare som är verksamma inom områdena it- och systemförvaltning, patientadministration och regionarkiv.

Resurscentrum ska tillhandahålla och utveckla effektiva stödprocesser med god kvalitet och hög kundnytta. Förvaltningen ska vara en naturlig samarbetspartner för kärnverksamheten i Region Uppsala och underlätta för dem i deras dagliga arbete.

Resurscentrum är en av två förvaltningar som styrs av den politiska nämnden Fastighets- och servicenämnden.

Kontakt

Resurscentrum Region Uppsala

Uppsala Business Park, Virdings Allé 26, Uppsala

Hitta på sidan