Kriget i Ukraina

Region Uppsalas verksamheter pågår som vanligt samtidigt som vi noga följer utvecklingen av situationen i Ukraina och samarbetar aktivt med andra myndigheter och samhällsaktörer i Uppsala län.