Årets cykelprestation

Utmärkelsen kan ges till personer, organisationer eller projekt som har gjort cykelfrämjande insatser som bidrar till att cykelstrategins mål och insatsområden nås. Projektet eller åtgärden ska ha genomförts i Uppsala län under föregående år.

Vinnaren av föregående års prestation koras under Cykelforum. Jurun består av ledamöter från trafik- och samhällsutvecklingsnämnden och deras beslut är enhälligt.

Vinnare av Årets cykelprestation 2020

Vinnare av årets cykelprestation 2020 är Björn Engström och Cykelfrämjandet i Uppsala.

Motiveringen lyder: "Björn Engström och Cykelfrämjandet i Uppsala har uppmärksammat cykeln och dess förutsättningar i Uppsala. Björn är en riktig eldsjäl som var med och återuppväckte Uppsalakretsen 2012 och tagit initiativ i linje med cykelstrategins mål. Cykelfrämjandet i Uppsala har sedan dess varit en aktiv del av dialogen i exempelvis kommunens cykelråd.

Ett av Björns initiativ är kurser för att lära vuxna cykla och sedan starten har cirka 200 personer deltagit, framför allt vuxna invandrarkvinnor."

Vinnare av Årets cykelprestation 2019

Priset gick till Uppsala cykelförening med motiveringen: ”Uppsala cykelförening bidrar genom sitt arbete konkret till att bredda användningen av cykel som transportmedel genom att driva en pool av lastcyklar och cykelkärror. En praktisk insats som genom att kombinera cykel med delningsekonomi bidrar till ett mer hållbart Uppsala län.”

Kontakt

Annika Kieri

Utvecklingsstrateg