Cykelbokslut 2021

Den regionala cykelstrategin för Uppsala län fokuserar på vardagsresor, men tar även upp rekreations- och turismcykling som är av betydelse för besöksnäringen. Det årliga cykelbokslutet syftar till att kontinuerligt följa upp utvecklingen och ge en överblick av cyklingen i länet.

När vi tog fram 2021 års cykelbokslut användes följande underlag:

  • Nationella vägdatabasen (NVDB), Trafikverket.
  • Kollektivtrafikbarometern, Svensk Kollektivtrafik.
  • Hållplatsdatabasen 2022, Region Uppsala.
  • Enkät till länets kommuner.

Utgångspunkten är målen i regionala cykelstrategin samt ett urval av de indikatorer som anges i cykelstrategin.

Cykelbokslutet för Uppsala län 2021 godkändes av trafik- och samhällsutvecklingsnämnden den 30 september 2022.

Annika Kieri

Utvecklingsstrateg