Cykelbokslut 2020

Den regionala cykelstrategin för Uppsala län fokuserar på vardagsresor, men även rekreations- och turismcykling som är av betydelse för besöksnäringen. Det årliga cykelbokslutet följer upp utvecklingen inom insatsområdena och ge en överblick av cyklingen i länet.

När vi tog fram 2020 års cykelbokslut använde vi samma metod som förra året och rapporten följer i stort sett samma upplägg. Anledningen är att göra det möjligt att jämföra mellan åren. Vi samlade statistik från flera källor och länets kommuner svarade på en enkät med frågor om vilka åtgärder​ de utfört.

Utgångspunkten är de insatsområden och indikatorer som anges i cykelstrategin. Vi har prioriterat dels efter vilka nyckeltal som är möjliga att få fram data om, dels efter vilka indikatorer som är viktiga för cyklisters framkomlighet, trygghet och bekvämlighet.

Till grund för prioriteringen ligger en djupanalys baserad på en metod som kallas för effektlogik. Den är till hjälp för att förstå vilka åtgärder som får vilken effekt och hur det påverkar måluppfyllelsen.

Cykelbokslutet för Uppsala län 2020 godkändes av trafik- och samhällsutvecklingsnämnden den 20 december.

Annika Kieri

Utvecklingsstrateg