Cykelforum 2022

Den 6 oktober genomfördes Cykelforum 2022 i Tierp med temat “barn och unga – framtidens resenärer!”. Det var cirka 80 deltagare på plats.

Programmet innehöll bland annat presentationer från följande:

  • Luleå tekniska universitets arbete med nya normer för att främja barns aktiva resor (Från ”oskyddad” till ”aktiv” trafikant)
  • Uppsala kommuns projekt Aktiv skolväg
  • Trafikverkets arbete med fokus på cykel 
  • Svenska Cykelstäders arbete med ”Cykelvänlig skola”

Som avslutning på dagen delade Region Uppsala ut priset för årets cykelprestation.