Välkommen till 2022 års regionala Cykelforum

Den 6 oktober tar Cykelforum 2022 plats i Tierp. Årets tema är barn och unga – framtidens resenärer! Dagen bjuder på flera föreläsningar för att inspireras, lära och ta del av det pågående arbetet som görs för att främja cyklingen för barn och unga.

Resvanor etableras tidigt i livet och forskningen visar att fysisk aktivitet påverkar både inlärningsförmågan, hälsan och denBarn med cyklar cykelforum 2022.jpg självständiga mobiliteten positivt. Därför är det viktigt att främja för att fler barn och unga ska välja cykeln som sitt självklara färdmedel.

Vem kan delta i Cykelforum?

Evenemanget vänder sig till dig som på ett eller annat sätt arbetar eller är involverad i cykelutveckling, hållbart resande, samhällsplanering eller barn och unga. Tjänstepersoner från lokal och regional nivå, myndigheter, intresseorganisationer och politiker med flera är välkomna att delta.

När är det?

Cykelforum är på torsdag den 6 oktober klockan 10.00 – 15.00. Välkomstfrukost, mingel och ankomstregistrering från klockan 09.15.

Var är det?

Kulturhuset Möbeln i Tierp, ligger mitt emot stationshuset i Tierp och 130 meter från tågperrongen.

Bild på omgivningskarta.

Karta till Möbeln i Tierp

Anmäl dig till Cykelforum 2022

Program

9.15 Deltagaranmälan, välkomstfrukost och mingel.

10.00   Konferensen öppnar - årets moderator Lars Ingeberg, chef för Medborgarservice och enheten Näringsliv och turism i Tierps kommun, hälsar välkommen.

10.05   Inledning - Johan Örjes (C) regionråd Region Uppsala och Sara Sjödal (C), kommunstyrelsens ordförande, Tierps kommun inleder dagen.

10.10   Aktiv skolväg - Ge barn större utrymme och sätt trafiksäkerheten i första rummet, med Emma Henning från Uppsala kommun.

10.45   Stigcykling för barn och unga med NPF - Vissa former av fysisk aktivitet är ännu bättre än andra, med Stefan Lönngren från Cykelfrämjandet.

11.20   Bensträckare

11.30   Nationell plan för transportinfrastrukturen - Nya cykelsatsningar, med Henric Storswedh från Trafikverket.

12.00   Lunch

13.00  Cykelvänlig skola - Främja barn och ungdomars aktiva och säkra skoltransporter, med Sonja Nettelbladt från Svenska Cykelstäder.

13.30   Rörelsesatsning i skolan - Förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten, med Leif Eklund från Tallbacksskolan i Månkarbo.

13.40   Paneldiskussion - Barn och unga är framtidens resenärer! Hur kan vi tillsammans skapa ett samhälle som gör cykeln till det självklara färdmedlet? Med deltagare från Svenska Cykelstäder, Uppsala kommun, Region Uppsala, Tierps kommun, Trafikverket och Cykelfrämjandet.

14.15   Fikapaus

14.30   Regionalt cykelbokslut presenteras presenteras av Annika Kieri, utvecklingsstrateg på Region Uppsala.

14.40   Årets cykelprestation utdelas av Johan Örjes, ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Aktör som utmärkt sig extra bra under året som gått mottar en utmärkelse. Urmärkelsen ges till personer, organisationer eller projekt som har gjort cykelfrämjande insatser som bidrar till att cykelstrategins mål och insatsområden nås. Projektet eller åtgärden ska ha genomförts i Uppsala län under föregående år.

14.45  Det fortsatta arbetet med cykelfrågor Uppsala län - med Johan Örjes, ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

14.55   Summering, avslutning och tack.

15.00   Avslutningsfika och mingel för den som önskar.

Varmt välkommen att medverka på Cykelforum!

Johan Örjes (C), ordförande trafik- och samhällsutvecklingsnämnden och Sara Sjödal (C), kommunstyrelsens ordförande, Tierps kommun.

Har du frågor? Hör av dig till oss!

Annika Kieri, Region Uppsala, annika.kieri@regionuppsala.se eller telefon 018-61 747 86.

Catrin Alvinder, Tierps kommun, catrin.alvinder@tierp.se eller telefon 0293 – 21 81 47.