Uppsalapaketet - fyrspår, Uppsala C och spårväg

Uppsalapaketet är ett avtal mellan kommunen, staten och regionen som omfattar ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholms länsgräns, en ny tågstation vid Bergsbrunna, nya kollektivtrafikstråk och fler bostadsområden i de södra delarna av Uppsala.

Uppsala växer och vi är idag Sveriges fjärde storstad. Många flyttar hit och vi är nu över 400 000 invånare i vårt län. Kollektivtrafiken skapar möjlighet att på ett hållbart sätt knyta ihop regionen. En fungerande kollektivtrafik är nödvändig för en fortsatt hållbar stadsutveckling. 

Uppsalapaketet är ett investeringspaket i mångmiljardklassen för transportinfrastruktur, verksamhetslokaler och bostäder. Det kommer att få stor betydelse för hela huvudstadsregionen. 

Fyra spår för Sverige

I en aktuellt rapport pekar Sweco på en rad problem för Mälardalsregionen och hela Sverige om investeringen i fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm inte blir av, så som avtalats till år 2034.

Läs mer om våra projekt, samverkanspartners och ta del av handlingar.

Till samverkanswebben

Kontakt

Stefan Adolfsson

Chef för avdelningen samhällsutveckling