Utbildningsakuten

Har du blivit permitterad? Gör något värdefullt med tiden och stärk dina kompetenser med en onlineutbildning.  Därför har vi samlat utbildningar, distanskurser och gratis webbutbildningar som du kan påbörja redan idag. Vi har även tips om basala kurser inom vården och onlinekurser för dig som arbetar inom besöksnäringen.

Webbutbildningar inom vård och besöksnäring

Nedan finner du utbildningar som kan höja dina kunskaper inom vård och besöksnäring. 

Reaktiveringsutbildning för legitimerade sjuksköterskor 2020/21 (3 hp)

Kursens syfte är att du som legitimerad sjuksköterska får aktuella kunskaper för att kunna identifiera, bedöma och tillgodose patientens vårdbehov för att kunna utföra god och patientsäker vård. Kursen innehåller bland annat medicinsk teknik och HLR, riskbedömning av akuta vårdbehov, läkemedelshantering, vårdhygien och palliativ vård.

Ansök eller läs mer om utbildningen på Uppsala universitet (uu.se)

Äldreomsorg

ABC demens och ABC demens plus:

För hemtjänst (demenscentrum.se)

För särskilda boende (demenscentrum.se)

Nationella värdegrunden för äldreomsorgen (kunskapsguiden.se)

Funktionsvariationer

Yrkesintroduktion baspersonal för område funktionsvariationer (kunskapsguiden.se)

Basutbildningar

Introduktionspaket för ny personal (socialstyrelsen.se)

Utbildningar för besöksnäringen

Arbetar du in om besöksnäringen och behöver stärka din kompetens? Tourism in Skåne har tagit fram en samlingssida med relevanta utbildningar samlade underolika teman:värdskap, hållbarhet, personalfrågor, ekonomi och mycket mer.

Se en sammanställning av utbildningar inom besöksnäringen framtagen av Tourism in skåne (tourisminskane.com)

Andra utbildningar

Yrkesvux och lärlingsutbildningar

Yrkesutbildning på gymnasial nivå inom branscher med stora behov av nya medarbetare (uppsala.se)

Yrkeshögskola (YH)

Yrkesutbildning på eftergymnasial nivå med stark koppling till arbetslivet finns inom många olika branscher i hela landet. Inom Yrkeshögskolan erbjuds, utöver kompletta yrkeshögskoleutbildningar, också korta kurser och kurspaket. Denna satsning syftar till att erbjuda kompetensutveckling för att klara omställning, digitalisering och automatisering på arbetsmarknaden.

Hitta utbildning på Yrkeshögskolans webbplats (yrkeshogskolan.se)

Kommunal vuxenutbildning

Kontakta din kommun för att få mer information om kursutbud, startdatum eller distansstudier till kommunala vuxenutbildningar. Om du vill studera i en annan kommun än din hemkommun måste du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att se om det är möjligt.

Kommunernas sidor rörande vuxenutbildning

Yrkesutbildningar för vuxna på uppsala.se

Enköpings kommun (enkoping.se)

Heby kommun (heby.se)

Håbo kommun (habo.se)

Knivsta Kommun (knivsta.se)

Tierps kommun (tierp.se)

Uppsala kommun (uppsala.se)

Älvkarlebys kommun (alvkarleby.se)

Östhammars kommun (osthammar.se)

Folkhögskola

Folkhögskolorna utgår från dina kunskaper, erfarenheter, behov och drömmar. Att gå på folkhögskola är ett steg till vidare studier, till arbete eller till personlig utbildning. Folkhögskolorna erbjuder behörighetsgivande kurser, profilkurser för dig som vill utveckla ett intresse samt yrkesutbildningar. Många folkhögskolor har särskilda profiler, ofta utifrån sina band till idéburna organisationer och folkrörelser. Via folkhögskolornas webbplats kan du söka kurser och utbildningar. Kontakta den skola du är intresserad av för mer information.

Sök bland kurser på Sveriges folkhögskolor (folkhogskola.nu)

Högskolor och universitet

För att kunna antas till en kurs på universitet och högskola behöver du ha vissa förkunskaper. I antagningssammanhang används ofta begreppet behörighetskrav (förklaring av begreppet behörighetskrav på antagning.se).

Hitta utbildningar på antagning.se

Kompetenshöjning online via Uppsala universitet

Är du ingenjör eller naturvetare och permitterad? Eller har du ändå tid och intresse? Se efter om du kan höja din kompetens med föreläsningsserier, kurser eller något av de kursmoment som Uppsala universitet tillgängliggjort inom teknikområden som är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Läs mer hos Uppsala universitet (uu.se)

Arbetsmarknadsutbildning - yrkesutbildning

Arbetsmarknadsutbildning är en möjlighet för dig som är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Yrkesutbildningarna är mellan tre och tolv månader, beroende på vilken yrkesinriktning du väljer och vilka förkunskaper du har.

Se vilka arbetsmarknadsutbildningar som startar i länet på Arbetsförmedlingens webbplats (arbetsformedlingen.se)

Studieförbund

Du som vill gå en kurs eller studiecirkel kan hitta en mängd alternativ hos länets studieförbund.

Frågor och svar om utbildning

Kontakt

Kim Scharafinski

Strateg regional kompetensförsörjning