Destinationsutveckling

Starka och exportmogna destinationer är nödvändiga för att besöksnäringen som nationell basnäring ska utvecklas. Det fordrar utveckling av affärer i privata företag samt samverkan mellan privata och offentliga aktörer utifrån en gemensam vision.

Genom Region Uppsala och en stärkt samverkan mellan regionala aktörer får fler resmål möjlighet att utvecklas till exportmogna destinationer. Samspelet mellan Uppsala, som svarar för merparten av besöksnäringens omsättning i länet, och övriga regionen är nyckeln till framgång.

Nätverket för destinationsutveckling i Uppsala län är en referensgrupp som vi  samordnar och där länets kommuner, destinationsbolag och offentliga aktörer är representerade. Det är en operativ grupp som består av cirka 15 personer och som har som syfte att stärka besöksnäringen och koordinera insatser regionalt.

Kontakt

Andreas Muranyi Scheutz

Forsknings- och innovationsdirektör

Hitta på sidan