Finansiering

Inom Uppsalaregionen finns ett välutvecklat system av aktörer som erbjuder stöd till innovation och företagsutveckling.

En fördubblad omsättning inom besöksnäringen kräver investeringar i både ny infrastruktur, ny teknik och nya anläggningar. Därför gäller det att vara en tillräckligt intressant region för investerare att satsa pengar och skapa anläggningar och attraktioner med god lönsamhet.

Besöksnäringens aktörer behöver knyta kontakter med organisationer inriktade på finansiering och kapitalförsörjning, som Connect, Almi och olika nätverk av riskkapitalister.

En tätare dialog har etablerats med Almi när det gäller konkreta insatser riktade till besöksnäringen, bland annat inom affärsutveckling och digitalisering.

Kontakt

Andreas Muranyi Scheutz

Forsknings- och innovationsdirektör

Hitta på sidan