Kompetensförsörjning för besöksnäring

För att uppnå långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet behövs utbildningar som förbereder elever och studenter för de krav som ställs inom näringen. Det är specifika krav på bemötande, serviceanda och entreprenörskap.

En utveckling av branschen förutsätter tillgång till kompetenta medarbetare. Därför är det av vikt att relevanta utbildningar förbereder elever och studenter för de specifika krav på bemötande, serviceanda och entreprenörskap som ställs inom näringen. Det är en nyckel till att uppnå långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet.

En förutsättning är att företag inom besöksnäringen och offentliga aktörer i länet har en gemensam bild av vilken potential till ökad tillväxt som besöksnäringen utgör. Och vilka krav det ställer på affärsutveckling, paketering och marknadsföring, utveckling av service och bemötande.

System av aktörer

Uppsala län har ett välutvecklat system av aktörer som stödjer innovation och entreprenörskap. Besöksnäringen behöver utvecklas till en mer mogen näring med effektiva och lönsamma företag. Ökade kunskaper om exempelvis affärs- och produktutveckling, marknadsanalys och affärsplanering krävs.

Mötesplats för utveckling

Region Uppsala genomför tillsammans med Almi en satsning på Kurbits Export för ett antal företag, samt insatser för ökad kunskap kring synlighet i digitala kanaler hos företagen. Sammankallande av Kompetensforum för besöksnäring, en mötesplats för utbildningssidan att få ta del av näringens behov för att bättre kunna anpassa utbildningarna.

Kurbits exportprogram

Kontakt

Andreas Muranyi Scheutz

Forsknings- och innovationsdirektör