Marknadsföring

För att besöksnäringen ska utvecklas krävs marknadsföring som attraherar utvalda målgrupper och marknader.

För att besöksnäringen i Sverige ska kunna utvecklas i en hårdnande internationell konkurrens krävs marknadsföring som attraherar utvalda målgrupper och marknader.

Det handlar om en kedja av insatser vad gäller målgruppsfokus, övergripande Sverigebudskap, positionsteman, partnerskap, marknadsföringskanaler och hållbar utveckling.

En viktig utgångspunkt för marknadskommunikationen är den globale resenärens och det globala företagets behov och drivkrafter men också att gynna den hållbara besöksnäringen.

Analyser

Region Uppsala genomför vid behov marknads- och målgruppsanalyser som grund för att stärka resmål, temaområden och bredare destinationer.

En viktig del i detta är att utveckla den kunskap som redan finns om marknader och målgrupper, för att på sikt öka förutsättningarna för tydligt partnerskap med Visit Sweden.

Omvärldsbevakning

Här ingår även att löpande genomföra omvärlds- och marknadsbevakning som underlättar för näringens intressenter att göra strategiska och operativa vägval, samt sprida information från sådan bevakning.

Kontakt

Andreas Muranyi Scheutz

Forsknings- och innovationsdirektör