Stöd till företagare med anledning av coronaviruset

Samlat stöd för näringslivet i Uppsala län för att dämpa de negativa effekterna av coronaviruset.

Uppsala län är en spännande del av Sverige där näringslivet utvecklas väl och har hög tillväxt, högre än i resten av Sverige faktiskt. Men just nu är det jobbigt för stora delar av näringslivet som drabbats hårt av effekterna av coronaviruset.

I svåra tider är det bra att veta vart man kan vända sig för att få stöd. Det kan handla om råd, lån eller vägledning för att ta sig vidare. Almi Uppsala, som ägs av Region Uppsala och staten, har fått förstärkt stöd att lotsa företagare i denna temporära motgång. Förutom Almi Uppsala så finns flera aktörer som kan och vill hjälpa till och nedan ger vi en överblick på vad som görs och vart man, som företag, kan vända sig för att få hjälp. 

I ett samarbete mellan Region Uppsala, Uppsala läns kommuner, Almi Uppsala och Arbetsförmedlingen ger vi en överblick på vad som görs och vart företag kan vända sig för att få hjälp. 

Finansiering och rådgivning via Almi i Uppsala

Almi Uppsala gör allt de kan för att hjälpa företag att klara den situation som nu råder. De står redo med all sin  kompetens och expertis, det gäller till såväl företag som är i startupfas som befintliga företag.

För att kunna stötta företag extra mycket under en period av svårigheter har de tagit fram nya finansierings- och rådgivningsalternativ anpassade till rådande situation. Oberoende av vilken situation du befinner dig i – du är alltid välkommen att höra av dig till Almi i Uppsala.

Du når en rådgivare via e-post info.uppsala@almi.se eller telefon 0771-55 85 00.

Kontakt

Toni Jonsson

Utvecklingsledare, Näringsliv