Näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län med anledning av Coronakrisen

Coronakrisen visar sig allt mer i den ekonomiska statistiken. Främst är det arbetslösheten och antalet varsel som ökar. Det finns en oro att de grupper som är svagast på arbetsmarknaden kommer drabbas hårdast. Många företag har stora problem även om det inte syns i data ännu. Almi har kraftigt ökat sin långivning och främst då likviditetslån.

Aktuell statistik gällande näringsliv och arbetsmarknad i Uppsala län

Kontakt

Caroline Strömbäck

Strategi- och planeringschef