Våra verksamheter

Region Uppsala finns till för människorna i Uppsala län. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling för alla oss som lever och verkar här.

Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.

Region Uppsalas vision

Hälsa och vård

Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten för dig som bor här. Du ska känna tryggheten att vi har en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård med hög kvalitet, god tillgänglighet och gott bemötande. Vi ska skapa goda möjligheter för en hälsosam, trygg och hållbar livs- och arbetsmiljö. Våra resurser ska användas på bästa möjliga sätt som gör att du känner dig delaktig.
Läs mer om hälsa och vård

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken skapar möjlighet att på ett hållbart sätt knyta ihop regionen. Målet är att så många som möjligt ska kunna gå, cykla och använda kollektivtrafik för sina dagliga resor. På så sätt minskar såväl klimatavtrycket som behov av utrymme i länets städer. Genom att kollektivtrafiken ökar tillgängligheten utvidgas arbets- och utbildningsmarknaden, vilket starkt bidrar till såväl regionens sysselsättning som utveckling.
Läs mer om kollektivtrafik

Regional utveckling

Region Uppsala ska vara attraktiv för dig att bo och leva i. Därför arbetar vi tillsammans med länets kommuner, högskolor, näringsliv och myndigheter för att regionen ska vara nyskapande, växande och öppen för alla. Vi driver även på utvecklingen av länets infrastruktur i form av bredband, vägar och järnvägar.
Läs mer om regional utveckling

Kultur

Vi arbetar för att du som länsinvånare ska erbjudas ett rikt konstliv av hög kvalitet, få lust och möjlighet till att vara kulturellt delaktig och för att du ska erbjudas en attraktiv livsmiljö. Länets rika konstliv ska hålla hög kvalitet och attrahera nya invånare med goda möjligheter till kulturell delaktighet. Kulturella och kreativa näringar lockar besökare från världens alla hörn, främjar kulturutveckling och skapar arbetstillfällen.
Läs mer om kultur

För dig som samverkar med oss finns en separat samarbetsyta.

Samverkanswebben