Våra ansvarsområden

I Region Uppsalas ansvarsområden ingår vården och kollektivtrafiken, utvecklingen av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering samt miljö- och klimatfrågor i Uppsala län.

Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.

Region Uppsalas vision

Hälsa och vård

Sjukvården är den största verksamheten i Region Uppsala. Tillsammans med arbetet för ökad folkhälsa, framstående forskning och en stor industri inom läkemedel och medicinteknik bildar den det breda spektrum av hälsa som Region Uppsala arbetar med.

Region Uppsala beslutar övergripande om vården och samordnar den offentligt finansierade sjukvården i Uppsala län, som utförs av både privata och offentliga verksamheter. Våra resurser ska användas på bästa möjliga sätt som gör att du känner dig delaktig.

Läs mer om hälsa och vård.

Kollektivtrafik

Region Uppsala har det totala ansvaret för kollektivtrafiken i Uppsala län. Varumärket UL är en del av Region Uppsala och ansvarar för Stadsbussarna i Uppsala, Regionbussarna, Upptåget och har samarbeten med flera andra kollektivtrafikaktörer. Till exempel SL. 

Region Uppsalas förvaltning Trafik och samhälle ansvarar för trafikplanering, försäljning, kommunikation och kundtjänst. Själva trafiken utförs av trafikföretag på uppdrag av Trafik och samhälle. Den finansieras ungefär till hälften av biljettintäkter och resten är skattemedel. 

Läs mer om kollektivtrafik.

Regional utveckling

Ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling är en förutsättning för att invånarna i Uppsala län ska ha en god livskvalitet. Region Uppsala har en ledande roll i arbetet med att utveckla infrastrukturen, stärka näringslivet och skapa en hållbar och attraktiv region. 

Läs mer om regional utveckling.

Kultur

Region Uppsala samordnar utvecklingen av kulturen i Uppsala län och fördelar regionala och statliga medel till kommuner, kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. 

I samverkan med kommuner och andra aktörer marknadsför vi Uppsala län som besöks- och evenemangsregion.

Läs mer om kultur.

För dig som samverkar med oss finns en separat samarbetsyta.

Samverkanswebben