Information om covid-19, coronaviruset

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Umgås bara i en mindre krets 

Risken för att få covid-19, och att sprida smittan vidare, ökar ju fler du träffar. Därför är det viktigt att begränsa antalet möten även under storhelgerna och att göra anpassningar, för att till exempel kunna hålla avstånd. Det är viktigt att vara observant på sjukdomssymtom och vara beredd på att ställa in möten med andra människor, för att undvika risken för smittspridning. 
Umgås helst i en mindre krets, så att du minskar antalet nära kontakter så mycket som möjligt. Ju färre som samlas desto bättre. Du bör också undvika att ingå i flera olika grupper. 
Om du träffar personer utanför din mindre krets bör ni ses på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Umgås utomhus om det går och håll så mycket avstånd som möjligt. Undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.

Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt

Äldre och personer som tillhör andra riskgrupper löper högre risk att bli allvarligt sjuka. Det är därför viktigt att såväl personer i riskgrupp som personer i deras omgivning ser till att mötas på ett säkert sätt. Även här gäller det att begränsa antalet kontakter, att hålla avstånd, att följa riktlinjerna för hygien och att se till att den som uppvisar minsta symtom avstår från att träffas. Besök på särskilda boenden för äldre får göras så länge inget förbud har införts. Det ska ske under säkra former och i enlighet med boendets besöksrutiner. Kontrollera med verksamheten eller din kommun vilka riktlinjer som gäller. 
Om du har haft covid-19 under våren är det inte säkert att du längre har mindre risk att smittas och att smitta andra. Om du haft covid-19 under hösten är det däremot troligt att risken är mindre. Trots det är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska risken för smittspridning.

Res säkert 

Försök att begränsa ditt kollektiva resande så mycket som möjligt. En transport bidrar inte i sig till smittspridning, men det finns en risk vid möten under resans gång och på resmålet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ska tänka igenom om en resa till exempelvis storstäderna, till fjällanläggningen eller till en semesterort där många människor träffas på samma plats är nödvändig. 
Eventuella resor bör ske på ett säkert sätt, ur smittskyddssynpunkt:

  • Stanna hemma om du har symtom
  • Planera din resa så att du kan välja platsbokning
  • Använd i första hand andra färdsätt än kollektivtrafik där du inte kan boka platsbiljett
  • Undvik avgångar med trängsel.

Resor med kollektivtrafik där det inte går att boka plats

Undvik resor med kollektivtrafik där det inte går att boka plats. Välj till exempel att gå eller cykla när det är möjligt. Om du måste resa, undvik avgångar med trängsel. Om du reser med kollektivtrafiken på vardagar klockan 7–9 eller 16–18, rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du använder munskydd.

Mer information om vad som gäller på våra bussar och tåg kan du läsa på ULs webbplats, ul.se.

Undvik trängsel i handeln

Du har ett ansvar att bromsa smittspridningen av covid-19. Försök därför att begränsa antalet inköp i butiker, handla helst på egen hand och undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i affärerna. Undvik även att vistas i affärer och köpcentrum i onödan. Följ butikernas och utlämningsställenas råd och anvisningar. 

Nulägesbild covid-19 Region Uppsala

För en sammanfattning av det aktuella läget i Region Uppsala rekommenderar vi att följa våra webbsända presskonferenser.

Vi publicerar statistik helgfria dagar, måndag till fredag.

Se aktuell data rörande covid-19, 2021-01-26 (pdf)

Se aktuell data rörande covid-19, 2021-01-26 (xlsx)

Se aktuell data rörande vaccination covid-19, 2021-01-26 (pdf)

Se aktuell data rörande vaccination covid-19, 2021-01-26 (xlsx)

Boka tid för provtagning och läs mer

Många vanliga frågor kan besvaras på myndigheternas webbplatser. 

1177.se 

På webbplatsen 1177.se finns information om coronaviruset, covid-19. Här kan du läsa om symtom, provtagning, vård och karantänsregler. 

Folkhälsomyndigheten.se 

Folkmyndighetens regelbundna uppdatering om coronaviruset, covid-19.  

Krisinformation.se  

Hemsida med samlad krisinformation från statliga myndigheter. 

CRUSH covid

Kartor och trender på kommun- och stadsdelsnivå för Uppsala län från forskningsprojektet CRUSH Covid (uppdateras torsdagar).

Kartor och trender CRUSH Covid