Information om covid-19, coronaviruset

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av det nya coronaviruset. Sjukdomen påminner om influensa med feber och hosta. De flesta får lindriga symtom, men vissa blir allvarligt sjuka. Region Uppsala arbetar aktivt med att minska smittspridningen i länet.

Skärpta råd i Uppsala län

Undvik fysisk kontakt med andra än dem du bor med 

Rådet innebär en inskärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor. Med fysisk kontakt menas umgänge inom 2 meters avstånd, speciellt vid kontakter som varar mer än 15 minuter. Man bör helt undvika vissa typer av aktiviteter, om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om viss icke yrkesmässig idrottsutövning till exempel kontaktsporter som brottning, ishockey och basket, samt fester, bröllop, kalas, middagar och andra privata tillställningar, afterwork, massage, fotvård och att besöka frisör eller skönhetsvård, som inte är medicinskt motiverat.

Undvik att åka med kollektivtrafiken

Syftet är att alla – så långt det är möjligt – bör undvika att resa kollektivt. I stället bör man välja exempelvis cykel, bil eller promenad. Samåkning kan vara ett alternativ om man reser med personer som man träffar ofta och nära. Rådet är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier, annan sysselsättning eller vård som kräver att man är på plats. Dock bör man även i dessa situationer, om möjligt, undvika att resa under rusningstid och planera sin resa så att man kan välja en annan avgång om det är trängsel i kollektivtrafiken. Om man måste resa är det viktigt att hålla avstånd och inte sätta sig direkt bredvid någon annan.

Sök vård när du behöver. Du kan bli allvarligt sjuk om du avstår

Man ska alltid söka vård vid behov och komma till inbokade vårdbesök.  

Arbeta hemma om du kan

Alla arbetsgivare i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden. Det kan innebära att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Anpassa verksamheter

Alla verksamheter i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. Att en verksamhet anpassar öppettiderna kan både innebära att de förskjuts eller utökas, så att smittspridning minimeras. Verksamheter kan också ha system som visar när det är störst risk för smittspridning eller när man bör undvika att besöka en verksamhet. Det kan också innebära att informera hur många som får samlas i lokalen samtidigt. Verksamheter kan även försöka styra sina besökare till tider när det är mindre trängsel eller erbjuda digitala alternativ. Man bör även informera om att det är olämpligt att hela familjer eller andra sällskap besöker verksamheten tillsammans om det inte är nödvändigt.

Nulägesbild covid-19 Region Uppsala

För en sammanfattning av det aktuella läget i Region Uppsala rekommenderar vi att följa våra webbsända presskonferenser.

Vi publicerar statistik helgfria dagar, måndag till fredag.

Se aktuell data rörande covid-19, 2020-11-27 (pdf)

Se aktuell data rörande covid-19, 2020-11-27 (excel)

Boka tid för provtagning och läs mer

Många vanliga frågor kan besvaras på myndigheternas webbplatser. 

1177.se 

På webbplatsen 1177.se finns information om coronaviruset, covid-19. Här kan du läsa om symtom, provtagning, vård och karantänsregler. 

Folkhälsomyndigheten.se 

Folkmyndighetens regelbundna uppdatering om coronaviruset, covid-19.  

Krisinformation.se  

Hemsida med samlad krisinformation från statliga myndigheter.