Information om covid-19, coronaviruset

Covid-19, coronaviruset, väcker många frågor hos allmänheten.

Information om coronaviruset

Coronaviruset covid-19 har många symptom som liknar förkylning eller influense. Stanna alltid hemma om du känner dig förkyld, på så sätt undviks att flera blir sjuka. De flesta som insjuknar i covid-19 får lindriga symptom och behöver inte kontakta vården. Ring 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symptom samt var du kan söka vård. 

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för smittspridning av coronaviruset (covid-19) mycket hög i Sverige. Kommunerna i Uppsala län, Region Uppsala tillsammans med Länsstyrelsen Uppsala län följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer. 

Belasta inte sjukvården i onödan 

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor kan besvaras på myndigheternas webbplatser. 

Vårdguiden 1177.se
På 1177 finns information om coronaviruset, covid-19.

Folkhälsomyndigheten.se
Folkmyndighetens regelbundna uppdatering om coronaviruset, covid-19. 

Krisinformation.se 
Hemsida med samlad krisinformation från statliga myndigheter.

Nulägesbild covid-19 Region Uppsala

Vi publicerar statistiken helgfria dagar, måndag till fredag.

Se aktuell data rörande covid-19, 2020-09-23 (pdf)