Information om covid-19, coronaviruset

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, behöver hjälpas åt för att förhindra smittspridningen av covid-19.

Råd för att minska smittspridningen

Tillsammans bromsar vi smittan. Genom att följa de nationella råden tar du ditt ansvar för att skydda dig själv och andra och därmed minska smittspridningen.

Råd för att minska smittspridningen (1177.se)

Lokala rekommendationer

Förlängda lokala rekommendationer i Region Uppsala för att förhindra smittspridning av covid-19.

Rekommendationerna gäller fram till 2021-04-30.

Aktuellt om vaccination för Uppsala län vecka 16

Uppdateras torsdagar

  • Över 67 000 personer har hittills fått sin första dos vaccin mot covid-19.  
    Alla som är 65 år eller äldre och vill vaccinera sig beräknas ha fått sin första dos 1 maj. 
  • Alla som är 60–64 år och vill vaccinera sig beräknas ha fått sin första dos i mitten av maj. 
  • Alla som är 50 år eller äldre kommer att få ett brev med en bokad tid för vaccination. 
  • Personer som är 40–49 år kommer att kunna boka tid på egen hand via 1177.se eller genom att ringa Region Uppsalas bokningstelefon. Region Uppsala kommer att informera när det är dags för personer i denna ålder att boka sin tid. Läs mer på 1177.se.
  • Samtidigt som bokningen öppnar för gruppen 40–49 år blir det också möjligt för alla som är 40 år eller äldre och ännu inte är vaccinerade att boka in tid. 

Nulägesbild covid-19 Region Uppsala

För en sammanfattning av det aktuella läget i Region Uppsala rekommenderar vi att följa våra webbsända presskonferenser.

Vi publicerar statistik helgfria dagar, måndag till fredag.

CRUSH covid - följ utvecklingen av pandemin i Uppsala län

Se utvecklingen av covid-19 pandemin via kartor och trender på kommun- och stadsdelsnivå för Uppsala län. CRUSH Covid är ett forskningsprojektet och ett samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala Universitet.

Andra myndigheter

Folkhälsomyndigheten.se 

Folkmyndighetens regelbundna uppdatering om coronaviruset, covid-19.  

Krisinformation.se  

Hemsida med samlad krisinformation från statliga myndigheter. 

Ett år med pandemin

Den 27 februari 2020 bekräftades det första covid-19-fallet vid Akademiska sjukhuset. Sedan dess har pandemin varit en del av allas vår vardag. Vi har samlat berättelser från vården kring hur de upplevt verkligheten med covid-19. Se filmen "Ett år med covid-19" här.