Hur har du upplevt sjukvård och omsorg under covid-19 pandemin?

Vi är intresserade av att få veta hur du som invånare, upplevt hälso- och sjukvården och/eller vård och omsorg under pandemin.

Alla tankar, idéer och synpunkter är värdefulla! Även du som inte haft kontakter med hälso- och sjukvård och omsorg är välkommen att tycka till.

Dina svar är helt anonyma.

Var med och utveckla vård och omsorg

Inom Region Uppsala och länets kommuner arbetar vi tillsammans för att ta vara på erfarenheter och upplevelser av den pågående covid-19 pandemin. De lärdomar vi gör blir en grund för det framtida arbetet inom hälso- och sjukvård och omsorg i Uppsala län.

Invanarekat-covid-person-cykel.jpg

Berätta för oss om dina upplevelser av sjukvård och omsorg under covid-19 pandemin

1. Jag svarar på enkäten i rollen som
5. Jag identifierar mig som

Vad är Effektiv och Nära vård 2030?

Effektiv och nära vård 2030 är en utveckling av vården i Uppsala län. Det är en samverkan mellan Region Uppsala och Uppsala läns kommuner.

Det övergripande målet är att länets befolkning år 2030 har tillgång till en nära vård som präglas av att:

  • Jag får vård nära mig på nya sätt.
  • Min vård är samordnad med stöd av rätt kompetenser.
  • Jag har möjlighet att vara en självklar och aktiv part i min egen vård.
  • Jag får stöd i att främja min egen hälsa

Om du inte är nöjd med vården

På 1177 Vårdguidens webbplats kan du läsa mer om hur du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med vården.

Kontakt

Tack för din medverkan!

Om du har frågor om enkäten är du välkommen att kontakta oss.

Helena Wallin Eriksson

FoU-samordnare, Nära vård och hälsa ledningskontor

018 611 76 73

helena.wallin.eriksson@regionuppsala

Lena Sjöberg

Uppsala kommun