Information om covid-19, coronaviruset

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, behöver hjälpas åt för att förhindra smittspridningen av covid-19.

Råd för att minska smittspridningen

Tillsammans bromsar vi smittan. Genom att följa de nationella råden tar du ditt ansvar för att skydda dig själv och andra och därmed minska smittspridningen.

Råd för att minska smittspridningen (1177.se)

Aktuellt om vaccinationen mot covid-19 i Uppsala län

  • Du som är 12 år eller äldre kan boka tid för vaccination mot covid-19 på 1177.se, eller ringa 018-617 35 00.
  • Nu erbjuds du som är 80 år eller äldre en tredje dos vaccin. Boka tid genom att ringa 018-617 35 00.
  • Se aktuell statistik om vaccinationen under rubriken Nulägesbild covid-19 Region Uppsala.

CRUSH covid - följ utvecklingen av pandemin i Uppsala län

Se utvecklingen av covid-19 pandemin via kartor och trender på kommun- och stadsdelsnivå för Uppsala län. CRUSH Covid är ett forskningsprojektet och ett samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala Universitet.

Ett år med pandemin

Den 27 februari 2020 bekräftades det första covid-19-fallet vid Akademiska sjukhuset. Sedan dess har pandemin varit en del av allas vår vardag. Vi har samlat berättelser från vården kring hur de upplevt verkligheten med covid-19. Se filmen "Ett år med covid-19" här.