Ett år med covid-19

Den 27 februari 2020 konstaterades det första fallet av covid-19 i Uppsala län. Region Uppsala samlar berättelser från regionens olika verksamheter för att uppmärksamma detta speciella år som har varit och det arbete som fortsätter.

Ett år med covid-19 - del 1

 

Film - Ett år med covid-19 - del 2

 

Ett år med covid-19 - del 3

I en filmserie har Region Uppsala samlat berättelser från regionens olika verksamheter för att uppmärksamma detta speciella år som har varit och det arbete som fortsätter.

Coronapandemin har pågått i mer än ett år. Digniteten av pandemin kunde ingen förutspå. Ingen av oss har varit med om något liknande. Region Uppsalas verksamheter ställde om, många medarbetare anpassade sig till nya arbetssätt, nya arbetsplatser och arbetsuppgifter. Nu har tre filmer spelats in för att skapa en samlad dokumentation. 

I den sista delen av de regionövergripande filmerna får vi ta del av ytterligare några röster från ett antal förvaltningar i Region Uppsala som har deltagit i arbetet och kämpat för att hantera pandemin.

 

Kontakt

Rebecca Fredriksson

Kommunikationsdirektör