Uppsala län följer nationella rekommendationer

Från måndagen den 17 maj går Region Uppsala tillbaka till de nationella rekommendationerna för att förhindra smittspridning.

Vi befinner oss fortfarande mitt i en pandemi och Sverige har fortfarande en förhållandevis hög smittspridning. Många är ännu inte vaccinerade.

Du ska därför fortsätta att skydda dig själv och andra på samma sätt som tidigare: genom att hålla avstånd,

  • stanna hemma
  • testa dig vid minsta symtom
  • arbeta hemifrån om du kan
  • umgås bara i en mindre krets
  • håll god handhygien