Regler och rättigheter i vården

Här tänker jag att det ska finnas samlad information om journalfrågor, klagomål och synpunkter, stöd vid funktionsnedsättning, etcetera. Informationen är kort, allt länkas till 1177.

Synpunkter eller klagomål på vården 

Du kan kontakta verksamheten som ansvarar för den vård du vill lämna synpunkter eller klagomål på. Du kan också höra av dig till Patientnämnden.

Patientnämnden

Detta är Patientnämnden och så hör gör du för att komma i kontakt med dem.

Du kan kontakta Patientnämnden via 1177 Vårdguiden. 

Din journal

Du har tillgång till din journal på 1177. 

Det råder tystnadsplikt. 

Dina villkor.