Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Regler och rättigheter i vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Som patient ska du få bra vård av god kvalitet och du ska bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Du ska få tydlig information om din hälsa och din vård som du förstår.

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med den vård du har fått eller tycker att det har skett något felaktigt.

Synpunkter eller klagomål på vården

Du kan kontakta verksamheten som ansvarar för den vård du vill lämna synpunkter eller klagomål på. Du kan också höra av dig till Patientnämnden.

Patientnämnden

Du kan kontakta patientnämnden i Uppsala län om du vill ha stöd i samband med att du har synpunkter eller vill klaga på vården. Du kan kontakta patientnämnden först om du vill. Du behöver inte ha kontaktat vården innan med dina synpunkter.

Patientnämnden är fristående från hälso- och sjukvården. Där kan du också få information om dina rättigheter och få råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till, om det behövs.

Det kostar inget att kontakta patientnämnden.

Är du missnöjd med vården?

Din journal

Du kan läsa din journal via nätet. På 1177.se finns en steg-för-steg instruktion om hur du gör.

Kontakt

Patientnämnden

Storgatan 27 Uppsala
Telefontider: Mån - Fre 8.30-11.30